• banner slide
  • banner slide

Zika

Phát hiện thêm 01 ca nhiễm vi rút Zika tại quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
08/10/2016 Phát hiện thêm 01 ca nhiễm vi rút Zika tại quận 9, thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện một trường hợp nhiễm vi rút Zika thông qua hệ thống giám sát. Bên cạnh việc triển khai quyết liệt các biện pháp chống dịch tại nơi có ca bệnh; ngành y tế thành phố đồng thời tăng cường các hoạt động phòng chống bệnh do vi rút Zika trên toàn thành phố.

Chi tiết »