• banner slide
  • banner slide

Vệ sinh nước

Ô nhiễm nước ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng
19/05/2015 Ô nhiễm nước ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng

Trong thời đại ngày nay, sự gia tăng dân số, quá trình đô thị hóa, khoa học kỹ thuật phát triển, song một bộ phận không nhỏ trong xã hội vẫn thiếu ý thức trong việc gìn giữ, bảo vệ môi trường… là những nguyên nhân gây nên tình trạng ô nhiễm nguồn nước sạch hiện nay. Chẳng hạn như, trong sản xuất công nghiệp do việc chạy theo lợi nhuận không xây dựng hệ thống xử lý nước thải dẫn đến xả ra môi trường các chất thải chưa xử lý làm ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng. Trong nông nghiệp, việc sử dụng các loại hóa chất bảo vệ thực vật, các chất tăng trưởng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người.

Chi tiết »