• banner slide
  • banner slide

Vệ sinh môi trường

CÁC BIỆN PHÁP CHỦ ĐỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH SAU CƠN BÃO SỐ 9
26/11/2018 CÁC BIỆN PHÁP CHỦ ĐỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH SAU CƠN BÃO SỐ 9

CÁC BIỆN PHÁP CHỦ ĐỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH SAU CƠN BÃO SỐ 9

Chi tiết »
Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe mùa nắng nóng cho cộng đồng và người lao động
03/08/2015 Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe mùa nắng nóng cho cộng đồng và người lao động

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, mùa hè năm 2015 sẽ tiếp tục có những đợt nắng nóng gay gắt, kéo dài trên diện rộng, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân và người lao động.

Chi tiết »