• banner slide
  • banner slide

Tay chân miệng

Không lơ là với bệnh Tay chân miệng
08/10/2016 Không lơ là với bệnh Tay chân miệng

Bệnh Tay chân miệng bắt đầu có chiều hướng gia tăng tại thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt xuất hiện chùm ca bệnh trong các trường mầm non. Các biện pháp chuyên môn kỹ thuật đã được khẩn trương tiến hành nhằm kiểm soát sự lây lan bệnh.

Chi tiết »
Chăm sóc trẻ bệnh Tay chân miệng
30/05/2016 Chăm sóc trẻ bệnh Tay chân miệng

Khi trẻ mắc bệnh Tay chân miệng, việc các phụ huynh cần làm là theo dõi, phát hiện dấu hiệu nặng để được can thiệp, điều trị hỗ trợ. Do đó, việc chăm sóc và theo dõi bệnh của trẻ là rất cần thiết để trẻ đủ sức khỏe vượt qua bệnh và phòng tránh lây lan bệnh cho cộng đồng.

Chi tiết »
Thông báo về tình hình dịch bệnh tay chân miệng
02/02/2015 Thông báo về tình hình dịch bệnh tay chân miệng

Cục Y tế dự phòng thông báo tình hình dịch bệnh tay chân miệng đến ngày 20/02/2012, cụ thể như sau

Chi tiết »