• banner slide
  • banner slide

Liên hệ

TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 699 Trần Hưng Đạo, P.1, Q.5, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39.23.1645;     39.244.756;     39.24.234
  • Tiêm ngừa:                        Bấm số 101
  • Bộ phận nhận mẫu:            Bấm số 102
  • Đào tạo - Tập huấn            Bấm số 103
  • Khoa SKMT&SKTH             Bấm số 120
  • Khoa KSBTN                     Bấm số 122
  • Bộ phận Tài Chính:             Bấm số 123
  • Khoa KSBKLN&DD          Bấm số 124
  • Phòng KTV&ĐTDP           Bấm số 125