• banner slide
  • banner slide

Khác

Nghỉ hưu và sức khỏe
19/05/2015 Nghỉ hưu và sức khỏe

Con người ở bất cứ độ tuổi nào cũng đang dần dần già đi hàng ngày, hàng giờ, đó là quy luật tự nhiên và tất yếu mà không ai cưỡng lại được. Vì vậy khi đang làm việc mỗi người cần xác định cho mình tuổi nghỉ hưu là tất yếu và chuẩn bị cho tuổi hưu của mình sao cho vui vẻ, khỏe mạnh, ổn định tâm lý, thể chất và tinh thần thoải mái, hòa nhập với môi trường cuộc sống mới, giữ gìn sức khỏe, tuổi thọ sẽ kéo dài.

Chi tiết »