• banner slide
  • banner slide

Tin hoạt động

Tập huấn công tác y tế trường học và công tác khám sức khỏe học sinh năm học 2017- 2018

01/09/2017
      Thực hiện công văn số 3927/SYT-NVY ngày 04 tháng 05 năm 2016 của Sở Y tế về việc giao Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố tiếp nhận và làm đầu mối thực hiện chương trình Y tế trường học (YTTH), Trung tâm Y tế dự phòng thành phố và Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe Lao động và Môi trường đã ký biên bản bàn giao ngày 27 tháng 5 năm 2016;

      Căn cứ thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của liên Bộ Y tế - Bộ Giáo dục –Đào tạo quy định công tác y tế trường học;

      Căn cứ công văn số 6925/TB-SYT ngày 02 tháng 08 năm 2017 của Sở Y tế về Thông báo kết luận của Bs. Nguyễn Hữu Hưng – Phó Giám đốc Sở Y tế tại cuộc họp liên Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 26 tháng 7 năm 2017.

      Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM phối hợp với các đơn vị triển khai tập huấn công tác Y tế trường học và công tác khám sức khỏe học sinh năm học 2017-2018 với những nội dung sau:

      - Triển khai thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2106 của liên bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định công tác y tế trường học (Trung tâm YTDP phụ trách)

      - Hướng dẫn đánh giá các nội dung về cấp thoát nước, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh trong trường học (Trung tâm YTDP phụ trách)

      - Hướng dẫn đánh giá và làm báo cáo các điều kiện về phòng học, bàn ghế, bảng viết, chiếu sáng, đồ chơi trong trường học. Tập huấn công tác khám phát hiện cong vẹo cột sống (Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và Môi trường)

      - Hướng dẫn công tác truyền thông trong trường học (Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe phụ trách).

      - Hướng dẫn thực hiện các hồ sơ về công tác An toàn vệ sinh thực phẩm trong và kiểm tra, đánh giá công tác an toàn vệ sinh trong trường học (Ban quản lý An toàn thực phẩm Thành phố phụ trách)

      - Hướng dẫn khám sức khỏe răng miệng học sinh và công tác Nha học đường. (Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt thành phố phụ trách)

      - Hướng dẫn khám mắt cho học sinh và công tác chăm sóc mắt học sinh (Bệnh viện Mắt thành phố phụ trách)

      - Hướng dẫn công tác đánh giá và phân loại tình trạng dinh dưỡng học sinh; hướng dẫn thực hiện dinh dưỡng hợp lý trong trường học (Trung tâm Dinh dưỡng phụ trách).

      Tại lớp tập huấn, các Báo cáo viên và học viên đã tích cực thảo luận các nội dung về công tác y tế trường học và chăm sóc sức khỏe học sinh, qua đó giải đáp và tháo gỡ những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

      Để công tác y tế trường học ngày càng hoàn thiện và phát huy hiệu quả trong công tác chăm sóc sức khỏe học sinh và cải thiện điều kiện moi trường học tập, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố sẽ tiếp tục duy trì công tác tập huấn cho cán bộ làm công việc y tế trường học trong những năm tiếp theo.

 

Bs.Lê Hồng Nga – Trung tâm YTDP Thành phố hướng dẫn công tác phòng chống dịch trong trường học.Bs. Phạm Thị Nguyệt Ánh – Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và Môi trường hướng dẫn công tác khám phát hiện Cong vẹo cột sống.CN. Trần Đình Lễ - Trung tâm Truyền thông và Giáo dục sức khỏe hướng dẫn công tác truyền thông trong trường học.Bs. Trần Huy Hoàng – Bệnh viện Mắt hướng dẫn khám mắt học sinh.Bs. Nguyễn Hùng Lâm – Bệnh viện Răng Hàm Mặt thành phố hướng dẫn công tác Khám răng cho học sinh.

 
Ngô Thị Song Thương - Khoa SKMT-SKTH

Bài viết liên quan