• banner slide
  • banner slide

Thông báo

PHUN HÓA CHẤT TUẦN 47

18/11/2019
QH Phường xã Khu phố/ấp Ngày
PHC lần 1
Ngày 
PHC lần 2
 
 
Củ Chi Tân Thạnh Tây Tổ 7, 8 ấp 1A   20-11-19  
Củ Chi Phước Vĩnh An Tổ 8, Ấp 3   16-11-19  
Củ Chi Phước Vĩnh An Tổ 3, Ấp 1   18-11-19  
Củ Chi Phước Vĩnh An Tổ 8,  9 Ấp 3   18-11-19  
Củ Chi Phước Vĩnh An Tổ 1A, Ấp 4   18-11-19  
Củ Chi Bình Mỹ Tồ 1 Ấp 4A   15-11-19  
Củ Chi Tân Thạnh Đông Tổ 2, Ấp 7   15-11-19  
Củ Chi Tân Thạnh Đông Tổ 4, 5 Ấp 1   18-11-19  
Củ Chi Tân Thông Hội Tổ 4, Ấp Chánh   20-11-19  
Củ Chi Tân Thông Hội Tổ 6, Ấp Thượng   21-11-19  
Củ Chi Trung An Tổ 8, An Bình +
 Tổ 4A An Hòa
  18-11-19  
Phú Nhuận 8 2,3,4   15-11-19  
Gò Vấp 4, 5 6, 5 15-11-19    
Thủ Đức Linh Tây 4 15-11-19    
Thủ Đức Linh Trung 2   16-11-19  
Thủ Đức Bình Chiểu 6   16-11-19  
Thủ Đức Hiệp Bình Phước 6 18-11-19    
Thủ Đức Linh Trung 5   19-11-19  
Thủ Đức Hiệp Bình Phước 6 20-11-19    
Thủ Đức Bình Chiểu 2 21-11-19    
7 Tphong 6   15-11-19  
7 Tphong 1   21-11-19  
7 Tphong 2 16-11-19 23-11-19  
7 Tân Quy 2   20-11-19  
7 Phú thuận 3 15-11-19 22-11-19  
Tân Phú Phú Thọ Hòa 2   17-11-19  
Tân Phú Tân Thành 4   20-11-19  
Tân Phú Tân Thành 2   21-11-19  
Tân Phú Tân Quý 6   21-11-19  
10 14 2   19-11-19  
1 Cầu Ông Lãnh 1,2,3   15-11-19  
1 Bến Thành 1,2,3   15-11-19  
1 Nguyễn Cư Trinh 2,3,5,8   15-11-19  
Bình Tân BTĐA 4, 5   18-11-19  
Bình Tân BHHB 2   20-11-19  
Bình Tân BHHA 18   16-11-19  
Bình Tân BHHA 4   19-11-19  
Bình Tân BHH 19   15-11-19  
Bình Tân BHH 1,2,10,12   15-11-19  
12 Thới An 3   15-11-19  
12 Tân Chánh Hiệp 10   15-11-19  
12 Hiệp Thành 7   16-11-19  
12 Tân Chánh Hiệp 11   17-11-19  
12 Thới An 2   18-11-19  
12 Đông Hưng Thuận 3   19-11-19  
12 Tân Chánh Hiệp 4   20-11-19  
12 Trung Mỹ Tây 3   20-11-19  
12 Thạnh Xuân 1   21-11-19  
12 Thới An 7   21-11-19  
9 LONG THẠNH MỸ LH   15-11-19  
9 TĂNG NHƠN PHÚ B 5 15-11-19    
9 PHƯỚC LONG B 1+4+6   19-11-19  
9 PHƯỚC LONG A 4   20-11-19  
Hóc Môn Tân Hiệp Thới Tây 2 15-11-19 22-11-19  
Hóc Môn Bà Điểm tiền lân 1   15-11-19  
Hóc Môn Đông Thạnh Ấp 6 15-11-19    
Hóc Môn Đông Thạnh ấp 6 16-11-19    
2 TML 1   20-11-19  
2 BA 2   15-11-19  
2 BA 4   15-11-19  
2 BTT 5   15-11-19  
11 3 2,4   15-11-19  
11 11 1,2,3   15-11-19  
Bình Thạnh 2 1   20-11-19  
Bình Thạnh 21 1,2 15-11-19 22-11-19  
Bình Thạnh 1 1,2,3   20-11-19  
Bình Thạnh 27 3,4   15-11-19  
Tân Bình 15 4   15-11-19  
Tân Bình 11 1,3   15-11-19  
Tân Bình 8 4   15-11-19  
Tân Bình 10 5   18-11-19  
Tân Bình 13 2,3,4   19-11-19  
Tân Bình 12 6   19-11-19  
Tân Bình 12 3   21-11-19  
Tân Bình 13 5,6,7   21-11-20  
Bình Chánh VLA 4A   15-11-19  
Bình Chánh VLB 2B   16-11-19  
Bình Chánh VLB 2B   21-11-19  
Cần Giờ Cần Thạnh Phong Thạnh,
Miễu Nhì
15-11-19    
Cần Giờ Long Hòa Long Thạnh-Hòa Hiệp - Đồng Tranh 15-16/11/2019    
Cần Giờ BÌNH KHÁNH BÌNH THUẬN   15-11-19  
Cần Giờ BÌNH KHÁNH BÌNH TRƯỜNG   15-11-19  
8 13 4;4;5   22-11-19  

Bài viết liên quan