• banner slide
  • banner slide

Thông báo

LỊCH PHUN HÓA CHẤT TUẦN 03/2020

12/01/2020
LỊCH PHUN HÓA CHẤT TUẦN 03/2020
QH Phườngxã Khuphố/ấp Ngày
PHC lần 1
Ngày
PHC lần 2
 
 
PhúNhuận 9 1,2 10/01/2020 17/01/2020  
BìnhChánh VLB 1   11/01/2020  
TânPhú TânThành 5   14/01/2020  
TânPhú HòaThạnh 4   15/01/2020  
BìnhThạnh 1 2,4 13/01/2020    
BìnhThạnh 2 1,3 13/01/2020    
BìnhThạnh 3 2, 6 13/01/2020    
BìnhThạnh 24 2,6 11/01/2020    
7 TânPhong 6 11/01/2020 18/01/2020  
7 bìnhthuận 2   10/01/2020  
7 bìnhthuận 3   16/01/2020  
12 TânChánhHiệp 1   10/01/2020  
12 TrungMỹTây 7   12/01/2019  
12 TânChánhHiệp 9   13/01/2019  
12 ĐôngHưngThuận 3A   15/01/2019  
Củ Chi An Phú Tổ 11, An Hòa   13/01/2019  
Củ Chi An Phú Tổ 15, PhúBình   13/01/2019  
Củ Chi PhướcHiệp Tổ 1, 2 MũiCônTiểu   10/01/2020  
Củ Chi TrungLậpHạ Tổ 3, GiaBẹ   13/01/2019  
Củ Chi NhuậnĐức Tổ 5, BàuTròn   01/12/2020  
Củ Chi Tân An Hội Tổ 1, XómChùa   13/01/2019  
Củ Chi TânThôngHội Tổ 2, ẤpTiền   13/01/2019  
Củ Chi Tân An Hội Tổ 1,2 , ẤpXómChùa   01/11/2020  
Củ Chi Tân An Hội Tổ 1,2 , ẤpMũiLớn 2   13/01/2019  
Củ Chi ThịTrấnCủ  Chi Tổ 2, KhuPhố 7   13/01/2019  
Củ Chi Tân An Hội Tổ 1,2 , CâySộp   15/01/2020  
Củ Chi TânThạnhTây Tổ 9, Ấp 2   10/01/2020  
Củ Chi ThịTrấnCủ Chi Tổ 5, KhuPhố 1   10/01/2020  
Củ Chi ThịTrấnCủ Chi Tổ 7, KhuPhố 3   15/01/2020  
Củ Chi TrungLậpThương Tổ 1, LàoTáoThượng   16/01/2020  
2 AP 5   16/01/2020  
11 5 1,2,3,4   13/01/2019  
1 Cầu Kho 5   15/01/2020  
NhàBè Long Thới 2   13/01/2019  
NhàBè NhơnĐức 3   10/01/2020  
TânBình 12 8   14/01/2020  
TânBình 6 6   16/01/2020  
TânBình 4 Kênh A41 KP7,9,10   17/01/2020  
CầnGiờ BÌNH KHÁNH B. AN   14/01/2020  
CầnGiờ BÌNH KHÁNH B.Trung   15/01/2020  
ThủĐức LinhTrung 5   11/01/2020  
BìnhTân BHHB 8   10/01/2020  
BìnhTân BHH 10   14/01/2020  
HócMôn XuânThớiThượng 2   13/01/2020  
HócMôn Đôngthạnh ấp 4   13/01/2020  
 

Bài viết liên quan