• banner slide
  • banner slide

Vệ sinh nước

Giải đáp thắc mắc các vấn đề về hóa chất

19/07/2016
   1.    Tôi tên Minh, ở quận Bình Thạnh, hiện đang kinh doanh bán lẻ những hóa chất diệt côn trùng: muỗi,  gián, ruồi…và có dịch vụ phun xịt diệt côn trùng cho các hộ gia đình. Quý cơ quan cho tôi hỏi về các điều kiện kinh doanh hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng ? 

      Xin chào anh Minh, theo Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 26/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất, Điều kiện kinh doanh hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế. Cơ sở kinh doanh hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế phải có đủ các điều kiện sau:

      a)    Người phụ trách về an toàn hóa chất có trình độ trung học trở lên về chuyên ngành hóa chất, trừ trường hợp kinh doanh các chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn thông dụng bao gồm: hương xua muỗi, bình xịt diệt côn trùng, kem xua côn trùng, tấm hóa chất xua muỗi dùng điện, dung dịch xua muỗi dùng điện, màn tẩm hóa chất diệt muỗi và bả diệt gián, ruồi;

      b) Cơ sở vật chất – kỹ thuật trong cơ sở kinh doanh phải đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều 12 của Luật Hóa chất;

      c) Có biện pháp quản lý về phòng chống cháy nổ, sự cố hóa chất, xử lý chất thải và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

   2. Tôi tên Phú, ở huyện Bình Chánh, tôi đang muốn mở cơ sở sản xuất nước rửa tay diệt khuẩn. Cho tôi hỏi bên ngành y tế có quy định về điều kiện đơn vị sản xuất sản phẩm nước rửa tay diệt khuẩn hay không ? Cụ thể ra sao ?

      Xin chào anh Phú, theo Danh mục sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế (Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2011/TT-BYT ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế): Hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng, y tế có hóa chất, chế phẩm rửa tay sát khuẩn. Vì thế, cơ sở sản xuất sản phẩm nước rửa tay diệt khuẩn sẽ thực hiện theo Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 26/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất, Cơ sở sản xuất hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế phải có đủ các điều kiện sau:

      a) Người trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất có trình độ đại học trở lên về chuyên ngành hóa chất;

      b) Cơ sở vật chất – kỹ thuật trong cơ sở sản xuất phải đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều 12 của Luật Hóa chất;

      c) Có đủ trang thiết bị kiểm tra chất lượng hoặc hợp đồng liên kết với đơn vị có đủ năng lực kiểm tra chất lượng để kiểm tra chất lượng hàng hóa;

      d) Có biện pháp quản lý về phòng, chống cháy nổ, sự cố hóa chất, xử lý chất thải và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

   3. Công ty tôi đang kinh doanh hóa chất xử lý nước hồ bơi, theo Biên bản kiểm tra vệ sinh an toàn hồ bơi của Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Hồ Chí Minh có đề nghị nội dung “Yêu cầu đơn vị bán hóa chất khử khuẩn nước hồ bơi cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế”. Cho tôi hỏi việc này nằm trong quy định nào ?

      Theo Danh mục sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế (Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2011/TT-BYT ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế): Hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng, y tế có hóa chất, chế phẩm diệt khuẩn nước sinh hoạt, nước bể bơi. Vì thế, hồ bơi là đơn vị sử dụng hóa chất, chế phẩm sẽ thực hiện theo Điều 35 Chương 6 Thông tư số 29/2011/TT-BYT quy định về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế:

      + Chỉ được sử dụng hóa chất, chế phẩm đã được cấp số đăng ký lưu hành còn hiệu lực.

      + Đối với hóa chất, chế phẩm viện trợ hoặc sử dụng với mục đích đặc thù được Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế) cho phép nhập khẩu, đơn vị được phép nhập khẩu và tổ chức, cá nhân sử dụng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng số hóa chất, chế phẩm được phép nhập khẩu.

      + Yêu cầu đơn vị cung cấp hóa chất cung cấp đầy đủ thông tin về các đặc tính nguy hiểm của hóa chất, chế phẩm và các yêu cầu bảo đảm hiệu lực, an toàn; được nhà cung cấp bồi thường thiệt hại trong quá trình sử dụng hóa chất, chế phẩm do các thông tin sai lệch của nhà cung cấp theo quy định của pháp luật.

      + Tuân thủ đúng hướng dẫn sử dụng thể hiện trên nhãn sản phẩm hoặc hướng dẫn sử dụng kèm theo hóa chất, chế phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu sử dụng sai hướng dẫn; bảo đảm an toàn cho bản thân, môi trường và cộng đồng; nếu sử dụng hóa chất, chế phẩm mà gây thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, tài sản của người khác thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

   4. Công ty tôi chuyên sản xuất hóa chất chế phẩm diệt côn trùng dùng trong gia dụng. Quý Trung tâm cho tôi hỏi đối tượng cần phải đào tạo kỹ thuật an toàn hóa chất ? 

       Đối tượng phải tham gia đào tạo, huấn luyện về kỹ thuật an toàn hoá chất được quy định tại Khoản 2 Điều 7a Nghị định số 26/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất, bao gồm: 

      +    Lãnh đạo,
      +    Người quản lý các bộ phận liên quan trực tiếp đến hoạt động hoá chất;
      +    Người trực tiếp sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, cất giữ, bảo quản, sử dụng hoá chất.

   5. Công ty tôi chuyên sản xuất hóa chất chế phẩm diệt côn trùng dùng trong gia dụng. Nếu phải tham gia lớp đào tạo, huấn luyện về kỹ thuật an toàn hóa chất thì có cần tất cả các đối tượng tham gia hay không? Vì đặc tính người vận chuyển (vận chuyển nội bộ trong công ty), bảo quản, sử dụng công ty luôn biến động vì thế Công ty có thể cử người lãnh đạo, người quản lý các bộ phận trực tiếp đến hoạt động hóa chất tham gia đào tạo sau đó về hướng dẫn lại cho người vận chuyển, sử dụng, bảo quản được hay không ?

      Theo quy định tại khoản 4 Điều 7a thì “sau khi được đào tạo, huấn luyện về kỹ thuật an toàn hoá chất, người đạt yêu cầu được cấp Giấy chứng nhận”, do vậy, Công ty không thể thực hiện việc đào tạo theo cách cử người lãnh đạo, người quản lý các bộ phận trực tiếp đến hoạt động hóa chất tham gia đào tạo sau đó về hướng dẫn lại cho người vận chuyển, sử dụng, bảo quản, vì trong trường hợp này sẽ không có cơ sở để cấp Giấy chứng nhận cho người vận chuyển, sử dụng, bảo quản.

      Mặt khác, nội dung đào tạo, huấn luyện về kỹ thuật an toàn hoá chất đối với người lãnh đạo, người quản lý các bộ phận liên quan trực tiếp đến hoạt động hoá chất cũng không hoàn toàn giống với nội dung đào tạo, huấn luyện về kỹ thuật an toàn hoá chất đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, cất giữ, bảo quản, sử dụng hoá chất. 

      Cụ thể, khoản 3 Điều 7a quy định “Nội dung đào tạo, huấn luyện về kỹ thuật an toàn hoá chất trong hoạt động hoá chất phải phù hợp với vị trí công tác và chủng loại hoá chất, gồm: 

      +  Đối với lãnh đạo, người quản lý các bộ phận liên quan trực tiếp đến hoạt động hoá chất được đào tạo, huấn luyện kiến thức pháp luật về quản lý hoạt động hoá chất; kiến thực pháp luật liên quan đến phòng cháy, chữa cháy,; quy định về khoảng cách an toàn; thực hiện biện pháp, kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất.

      + Đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, cất giữ, bảo quản, sử dụng hoá chất được đào tạo, huấn luyện các nội dung về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hoá chất quy định tại tiêu chuẩn, quy chuẩn và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành”.

   6. Xin chào Trung tâm Y tế dự phòng thành phố, tôi có một số thắc mắc liên quan đến vấn đề đào tạo, huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất kính mong Quý Trung tâm hướng dẫn giúp: Theo Nghị định số 26/2011/NĐ- CP Hướng dẫn thi hành luật hóa chất có quy định tổ chức phải cử người lãnh đạo, người quản lý các bộ phận trực tiếp đến hoạt động hóa chất, người vận chuyển, cất giữ, bảo quản và sử dụng hóa chất phải tham gia lớp đào tạo huấn luyện về kỹ thuật an toàn hóa chất và sau khi tham gia sẽ được cấp giấy chứng nhận. Công ty tôi sử dụng hóa chất (không sản xuất hóa chất) thì có thực hiện quy định đào tạo, huấn luyện như trên hay không ?

      Theo Khoản 2 Điều 7a Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá chất thì “Đối tượng được đào tạo, huấn luyện về kỹ thuật an toàn hoá chất gồm: Lãnh đạo, người quản lý các bộ phận liên quan trực tiếp đến hoạt động hoá chất; người trực tiếp sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, cất giữ, bảo quản, sử dụng hoá chất.

      Khoản 7 Điều 4 Luật Hoá chất quy định “Hoạt động hoá chất là hoạt động đầu tư, sản xuất, sang chai, đóng gói, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển, cất giữ, bảo quản, sử dụng, nghiên cứu, thử nghiệm hoá chất, xử lý hoá chất thải bỏ, xử lý chất thải hoá chất”.

       --> Như vậy quy định về việc đào tạo, huấn luyện về kỹ thuật an toàn hoá chất áp dụng đối với cả doanh nghiệp sử dụng hoá chất.

     7. Công ty đã cho tôi tham gia lớp đào tạo huấn luyện về kỹ thuật an toàn hóa chất và tôi đã được cấp giấy chứng nhận. Vậy định kỳ tham gia đào tạo thì tần suất là như thế nào (1 năm bao nhiêu lần, hay chỉ cần tham gia 1 lần và được cấp chứng nhận thì không cần tham gia nữa)

      Tần suất tham gia đào tạo được tính theo thời hạn có hiệu lực của Giấy chứng nhận đào tạo, huấn luyện về kỹ thuật an toàn hoá chất. Hiện nay, những người làm công việc liên quan đến hóa chất đều phải được đào tạo huấn luyện theo các văn bản sau:

      - Căn cứ thông tư số 36/2014/TT-BCT ngày 22/10/2014 của Bộ Công Thương quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất: đào tạo huấn luyện được thực hiện định kỳ hai (02) năm một lần cho cán bộ quản lý và người lao động.

      - Căn cứ thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH: Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động với công việc liên quan đến hóa chất: đào tạo huấn luyện được thực hiện định kỳ 02 năm một lần kể từ ngày Chứng nhận huấn luyện có hiệu lực.

      - Căn cứ công văn số 7607/SYT-NVY ngày 28/10/2015 của Sở Y tế TP.HCM về việc tăng cường quản lý hóa chất dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn thành phố, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Hồ Chí Minh có tổ chức các khóa huấn luyện về kỹ thuật an toàn hoá chất và cấp Giấy chứng nhận đào tạo, huấn luyện về kỹ thuật an toàn hoá chất cho tổ chức, cá nhân hoạt động hoá chất. Đào tạo huấn luyện được thực hiện định kỳ hai (02) năm một lần cho cán bộ quản lý và người lao động.

     8. Công ty tôi kinh doanh mặt hàng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế, tôi muốn cho nhân viên của tôi tham gia lớp đào tạo huấn luyện về kỹ thuật an toàn hóa chất. Xin cho tôi biết tổ chức nào sẽ tổ chức đào tạo và thực hiện cấp chứng nhận. Rất mong nhận được sự hướng dẫn của Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM để công ty tôi thực hiện đúng theo yêu cầu của pháp luật.

      Theo quy định tại Khoản 5 Điều 7a Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá chất thì cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức các lớp đào tạo, huấn luyện về kỹ thuật an toàn hoá chất và cấp Giấy chứng nhận đào tạo, huấn luyện về kỹ thuật an toàn hoá chất cho tổ chức, cá nhân hoạt động hoá chất trên địa bàn quản lý. 

      --> Thực hiện theo công văn số 7607/SYT-NVY ngày 28/10/2015 của Sở Y tế về việc tăng cường quản lý hóa chất dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn thành phố, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Hồ Chí Minh có tổ chức các khóa huấn luyện về kỹ thuật an toàn hoá chất và cấp Giấy chứng nhận đào tạo, huấn luyện về kỹ thuật an toàn hoá chất cho tổ chức, cá nhân hoạt động hoá chất. Đào tạo huấn luyện được thực hiện định kỳ hai (02) năm một lần cho cán bộ quản lý và người lao động

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 
Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 699 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5, TPHCM.
Điện thoại: 08.39.242.717 (120) – 0938.060.869 
Email: khoaskcd.ytdp.hcm@gmail.com

Bài viết liên quan