• banner slide
  • banner slide

Văn bản

Văn bản pháp quyXem tất cả

STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
112/2018/QĐ-UBND27/04/2018Quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài.
2104/2016/ND-CP01/07/2016Quy định về hoạt động tiêm chủng
308/2013/TT-TTCP07/12/1900Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập
478/2013/NĐ-CP17/07/2013Nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập
54842/QĐ-SYT19/10/2015Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm y tế dự phòng thành phố trực thuộc Sở Y tế
656/2015/NĐ-CP09/06/2015Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
71730/QĐ-BYT16/05/2014Quyết định về việc ban hành "Hướng dẫn bảo quản vắc xin"
81731/QĐ-BYT27/09/2016Quyết định về việc ban hành "Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng"
92228/QĐ-BYT11/06/2015Quyết định V/v sửa đổi mục 3.1 và 3.3 tại hướng dẫn giám sát, điều tra, phân tích, đánh giá nguyên nhân phản ứng sau tiêm chủng ban hành kèm theo Quyết định số 1830/QĐ-BYT ngày 26/5/2014 của Bộ Y tế
102301/QĐ-BYT12/06/2015Quyết định về việc ban hành hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em

Văn bản chỉ đạoXem tất cả

STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1746/HD-BCDCTGNBV-NHCSXH03/10/2017Hướng dẫn thực hiện cho vay vốn Quỹ hỗ trợ giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố
23258/TB-SNV07/02/2016Thông báo về đăng ký tham dự chương trình học bổng Chevening của Vương quốc Anh
323 - KH/CB18/04/2017Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện công tác " Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo chỉ thị số 05- CT/TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ Chính Trị, tại TT. Y tế dự phòng TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021.
43769/QD-SYT13/08/2015Quyết định ban hành qui định về công tác thi đua, khen thưởng của Sở y tế Tp.HCM
55463/SYT-TCCB10/08/2015Thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo 300 Thạc sĩ, Tiến sĩ ngành Y, Dược Tp.HCM năm 2015 cho đối tượng cán bộ y tế
614/CT-UBND11/08/2015Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết Dengue năm 2015 tại Thành phố
72685/QĐ-SYT15/06/2015Quyết định về việc ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức của ngành y tế TPHCM
84890/SYT-NVY26/08/2014Hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư 12/TT-BYT và hoạt động tiêm chủng tại các cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh