• banner slide
  • banner slide

Văn bản pháp quy

STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
14792/SYT-TCCB24/07/2018Điều chỉnh bổ sung kế hoạch, số 4634 KH-SYT ngày 17/7/2018 của SYT về triển khai thực hiện việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong ngành y tế.
267/2017/QĐ/UBND29/12/2017Ban hành qui định về qui tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính...
312/2018/QĐ-UBND27/04/2018Quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài.
4104/2016/ND-CP01/07/2016Quy định về hoạt động tiêm chủng
508/2013/TT-TTCP07/12/1900Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập
678/2013/NĐ-CP17/07/2013Nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập
74842/QĐ-SYT19/10/2015Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm y tế dự phòng thành phố trực thuộc Sở Y tế
856/2015/NĐ-CP09/06/2015Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
91730/QĐ-BYT16/05/2014Quyết định về việc ban hành "Hướng dẫn bảo quản vắc xin"
101731/QĐ-BYT27/09/2016Quyết định về việc ban hành "Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng"
112228/QĐ-BYT11/06/2015Quyết định V/v sửa đổi mục 3.1 và 3.3 tại hướng dẫn giám sát, điều tra, phân tích, đánh giá nguyên nhân phản ứng sau tiêm chủng ban hành kèm theo Quyết định số 1830/QĐ-BYT ngày 26/5/2014 của Bộ Y tế
122301/QĐ-BYT12/06/2015Quyết định về việc ban hành hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em
132535/QĐ-BYT10/07/2014Quyết định về việc ban hành "Hướng dẫn theo dõi chăm sóc, xử trí phản ứng sau tiêm chủng"
141830/QĐ-BYT30/11/-0001Quyết định về việc ban hành " Hướng dẫn giám sát, điều tra, điều tra, phân tích, đánh giá nguyên nhân phản ứng sau tiêm chủng"
1512/2014/TT-BYT30/11/-0001Thông tư hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng
1601/2015/TTLT-BNV-BTC30/11/-0001Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
17108/2014/NĐ-CP30/11/-0001Nghị định về chính sách tinh giảm biên chế
1847/2011/TT-BTNMT30/11/-0001Thông tư Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
1939/2010/TT-BTNMT30/11/-0001Thông tư quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
2034/2010/TT-BYT30/11/-0001Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối v
2105/2009/TT - BYT30/11/-0001Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt”
2205/2011/TT-BYT30/11/-0001Thông tư ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước đá dùng liền  
2304/2009/TT - BYT30/11/-0001Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống”
2416/2008/QD-BTNMT 30/11/-0001Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
2551/2014/TT-BYT30/11/-0001Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
2605/2015/TT-BYT30/11/-0001Ban hành danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế