• banner slide
  • banner slide

Vắc xin

TÌNH HÌNH TIÊM VẮC XIN PHÒNG BỆNH DẠI TẠI TP.HCM NĂM 2014
07/06/2015 TÌNH HÌNH TIÊM VẮC XIN PHÒNG BỆNH DẠI TẠI TP.HCM NĂM 2014

Theo số liệu tổng hợp của trung tâm YTDP thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2014 có 26 đơn vị báo cáo thống kê tình hình tiêm vắc xin phòng bệnh dại.

Chi tiết »