• banner slide
  • banner slide

Tin hoạt động

Không lơ là với bệnh Tay chân miệng
08/10/2016 Không lơ là với bệnh Tay chân miệng

Bệnh Tay chân miệng bắt đầu có chiều hướng gia tăng tại thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt xuất hiện chùm ca bệnh trong các trường mầm non. Các biện pháp chuyên môn kỹ thuật đã được khẩn trương tiến hành nhằm kiểm soát sự lây lan bệnh.

Chi tiết »