• banner slide
  • banner slide

Dịch vụ tiêm chủng

Vắc xin

29/07/2016
BẢNG GIÁ TIÊM VẮC XIN
 
    THÔNG TIN CHI TIẾT :
 
STT LOẠI VACCINE TÊN THUỐC GIÁ TIÊM GHI CHÚ
1 Vaccine ngừa dại
RABIPUR             0,1ml
   
2 Vaccine ngừa dại
RABIPUR               1ml
   
3 Vaccine ngừa dại
VERORAB- Psateur 0,1ml
   
4 Vaccine ngừa dại
VERORAB- Psateur 0,5ml
   
5 Vaccine ngừa dại
ABHAYRAB 0,5ml
   
6 Vaccine ngừa uốn ván
VAT ( Việt Nam)
   
7 Vaccine ngừa uốn ván
TETAVAX
   
8 Vaccine ngừa Ung thư cổ tử cung 
CERVARIX
   
9 Vaccine ngừa Ung thư cổ tử cung  
GARDASIL          0,5ml
   
10 Vaccine ngừa Viêm gan A
AVAXIM 160 UI
   
11 Vaccine ngừa Viêm gan A
AVAXIM 80   UI
   
12 Vaccine ngừa Viêm gan A
EPAXAL
   
13 Vaccine ngừa Viêm gan B
ENGERIX B             1ml
   
14 Vaccine ngừa Viêm gan B
ENGERIX B         0,5ml
   
15 Vaccine ngừa Viêm gan B
HEPAVAX GEN 0,5ml
   
16 Vaccine ngừa Viêm gan B
EUVAX                   1 ml
   
17 Vaccine ngừa Viêm gan B
EUVAX                  0,5ml
   
18 Vaccine ngừa Viêm gan A + B
TWINRIX
   
19 Vaccine ngừa Cúm
VAXIGRIP           0,25ml
   
20 Vaccine ngừa Cúm
VAXIGRIP            0,5ml
   
21 Vaccine ngừa Cúm
INFLUVAX           0,5ml
   
22 Vaccine ngừa Cúm
FLUARIX SH       0,5ml
   
23 Viêm phổi do Phế cầu
PNEUMO 23
   
24 Vaccine ngừa Thương hàn
TYPHIM VI
   
25 BH - UV - HO GÀ ( vô bào)- BL
TETRAXIM
   
26 BH - UV - HO GÀ ( vô bào)- BL- HIB
PENTAXIM
   
27 Vaccine viêm Não mô cầu 
MENINGO A+C
   
28 Vaccine viêm Não mô cầu 
MENINGO B+C
   
29 Viêm màng não mũ do Hib
HIBERIX
   
30 Viêm màng não mũ do Hib
ACT- HIB
   
31 BH - UV - HO GÀ - VN mũ HIB
TETRACT - HIB
   
32 BH - UV - HO GÀ - BL- HIB - VG
INFARIX HEXA
   
33 Viêm não Nhật bản B
JEVAX                   0,5ml
   
34 Viêm não Nhật bản B
JEVAX                    1ml
   
35 Vaccin ngừa Trái rạ
VARILRIX
   
36 Vaccin ngừa Trái rạ
VARIVAX
   
37 Vaccin ngừa Trái rạ
VARICELLA
   
38 Vaccin ngừa Sởi - Quai bị - Rubella
PRIORIX
   
39 Vaccin ngừa Sởi - Quai bị - Rubella
TRIMOVAX
   
40 Vaccin ngừa Sởi - Quai bị - Rubella
MMR II
   
41 Ngừa tiêu chảy trẻ em từ 2-6th
ROTARIX
   
42 Ngừa tiêu chảy trẻ em từ 2-6th
ROTATEQ
   


Liên hệ phòng tiêm ngừa: 39.237.834

Bài viết liên quan