• banner slide
  • banner slide

Thông báo

Tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ đối với người đăng ký dự tuyển

02/01/2018
 Tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ đối với người đăng ký dự tuyển:
1. Tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyển viên chức:
1.1 Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a)  Quốc tịch Việt Nam.
b) Tuổi của người dự tuyển: Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định.
c) Có đơn đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.
d) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu cầu của vị trí việc làm, cụ thể:
- Người đăng ký dự tuyển có trình độ đại học trở lên phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển; chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên hoặc bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chứng chỉ tin học trình độ A hoặc đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin Truyền thông.
-    Người đăng ký dự tuyển có trình độ trung cấp phải có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với chuyên ngành phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển; chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên hoặc bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chứng chỉ tin học trình độ A hoặc đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin Truyền thông.
đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.
e) Đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ.
1.2 Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
a) Không cư trú tại Việt Nam.
b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:
Người đăng ký dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ gồm:
2.1 Đơn đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ.
2.2 Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã - phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
2.3 Bản sao công chứng giấy khai sinh hoặc giấy chứng minh nhân dân.
2.4 Bản sao công chứng văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; trường hợp có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.
2.5 Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe. Đối với người có giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền của nước ngoài cấp thì giấy khám sức khỏe được sử dụng trong trường hợp Việt Nam và quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cấp giấy khám sức khỏe có điều ước hoặc thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau và thời hạn sử dụng của giấy khám sức khỏe đó không quá 6 tháng kể từ ngày được cấp. Giấy khám sức khỏe phải được dịch sang tiếng Việt có chứng thực bản dịch.
2.6 Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên cộng điểm trong dự tuyển viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp xã phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển. ( điểm e, khoản 1, điều 7, QĐ 03/2016/QĐ-UBND ngày 4/2/2016)
2.7 Hai ảnh cỡ 4 x 6 cm, kiểu ảnh chứng minh nhân dân, có ghi đủ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh (thời gian chụp không quá 6 tháng).
2.8 Ba phong bì có dán tem thư và ghi rõ địa chỉ của người nhận tin.
Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển tại một vị trí tuyển dụng, nếu người dự tuyển nộp hồ sơ vào 02 chỉ tiêu tuyển dụng trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển.

Bài viết liên quan