• banner slide
  • banner slide

Tin hoạt động

TẬP HUẤN SỬ DỤNG NƯỚC ĂN UỐNG, SINH HOẠT AN TOÀN TẠI CÁC CHUNG CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM NĂM 2017

31/08/2017
      Căn cứ công văn số 443/UBND-VX ngày 24/01/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt an toàn tại các chung cư trên địa bàn thành phố, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố triển khai tập huấn sử dụng nước an toàn cho mục đích ăn uống, sinh hoạt cho các chung cư  trên địa bàn TP.HCM 2 đợt (các lớp tập huấn được tổ chức không thu phí):
- Đợt 1 từ ngày 23/5/2017 đến 31/5/2017: 6 lớp.
- Đợt 2 từ ngày 2/8/2017 đến 10/8/2017: 4 lớp (dành cho các đối tượng đã được mời tập huấn trong đợt 1 nhưng chưa tham dự).
      Đối tượng tham dự:
- Đại diện Phòng Quản lý Đô thị - Ủy ban nhân dân quận/huyện.
- Đại diện Trung tâm Y tế dự phòng quận huyện.
- Đại diện Trạm Y tế phường xã.
- Đại diện Ban quản lý chung cư.
      Nội dung tập huấn:
- Tổng kết đánh giá công tác giám sát chất lượng nước chung cư trên địa bàn TP.HCM năm 2016.
- Phổ biến công văn số 443/UBND-VX ngày 24/01/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt an toàn tại các chung cư trên địa bàn thành phố.
- Triển khai kế hoạch giám sát chất lượng nước chung cư trên địa nàn TP.HCM năm 2017.
- Hướng dẫn quy trình súc xả hồ chứa nước chung cư.
- Hướng dẫn kỹ thuật, giới thiệu trang thiết bị, hóa chất, phương pháp bổ sung Clo nhằm đảm bảo nồng độ Clo dư trong hồ chứa nước của chung cư từ 0,3 - 0,5 mg/l.
      Báo cáo viên:
- Trung tâm Y tế dự phòng thành phố.
- Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH Một thành viên (Sawaco).
      Số lượng người tham gia tập huấn:
- Đợt 1: 535 người.
- Đợt 2: 133 người.
- Tổng cả 2 đợt: 668 người, đạt tỷ lệ 62,66%.
- Các chung cư chưa tham dự: 384 người, chiếm tỷ lệ 51,54% (danh sách đính kèm).
      Đánh giá kết quả tập huấn:
- Học viên tiếp thu các nội dung tập huấn và thảo luận sôi nổi các vấn đề liên quan đến chung cư.
- Công tác tổ chức lớp học tốt, chu đáo.
      Đề xuất:
- Các ban quản lý, tổ tự quản chung cư không tham gia các lớp tập huấn do Trung tâm Y tế dự phòng thành phố tổ chức (giấy mời 2 lần) sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về chất lượng nước chung cư trước Ủy ban nhân dân quận huyện địa phương.
- Trung tâm Y tế dự phòng thành phố sẽ không tổ chức các lớp tập huấn miễn phí đối với các đối tượng trên.

Lê Văn Nhân, Ngô Cao Lẫm, Lê Đỗ Diệu Trang, Phạm Lê Thị Yến Oanh
Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM
 
 

 

Bài viết liên quan