• banner slide
 • banner slide

Y tế trường học

KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG Y TẾ TRƯỜNG HỌC

29/05/2017
      Công tác kiểm tra Y tế trường của liên Sở Y tế - Giáo dục – Đào tạo là hoạt động thường niên của 02 sở Y tế và Giáo dục – Đào tạo. Mục đích của việc phúc tra là để đánh giá việc thực hiện các quy định về công tác YTTH một cách khách quan, chính xác theo nội dung hướng dẫn của thông tư số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của liên Bộ Y tế và Giáo dục – Đào tạo.
      Với mục đích trên, liên sở Y tế - Giáo dục – đào tạo đã ban hành kế hoạch số 4392/LT-YT-GDĐT ngày 08/5/2017 về kiểm tra công tác YTTH năm học 2016-2017 với sự tham gia của lãnh đạo hai Sở và các trung tâm và bệnh viện tham gia thực hiện chương trình: Trung tâm Y tế dự phòng thành phố, Trung tâm bảo vệ sức khỏe lao động và Bảo vệ môi trường, Trung tâm truyền thông - Giáo dục sức khỏe, Trung tâm Dinh dưỡng, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, bệnh viện Mắt thành phố, bệnh viện Răng – Hàm – Mặt thành phố.
      Từ ngày 15 tháng 5 đến 22 tháng 5 năm 2017, đoàn kiểm công tác YTTH của liên sở đã tiến hành công tác kiểm tra YTTH tại 06 quận huyện: Quận 4, Quận 6, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp và huyện Bình Chánh.
      Đối với các trường học, nội dung đánh giá bao gồm:
 • Công tác tổ chức và kế hoạch.
 • Bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất (phòng học, bàn ghế, bảng học, chiếu sáng)
 • Bảo đảm các điều kiện về cấp thoát nước và vệ sinh môi trường (cung cấp nước ăn uống và sinh hoạt, công trình vệ sinh, thu gom và xử lý chất thải)
 • Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm (nhà ăn, căn tin, nhà bếp, kho chứa thực phểm, người làm việc tại nhà ăn, căn tin)
 • Bảo đảm các môi trường thực thi chính sách và xây dựng các mối quan hệ xã hội trong trường học, liên kết cộng đồng (Thực hiện các chính sách, quy định và chế độ chăm sóc sức khỏe học sinh trong trường học, Xây dựng mối quan hệ giữa thầy cô giáo với học sinh và học sinh với học sinh, Xây dựng mối liên hệ giữa nhà trường với gia đình và cộng đồng trong chăm sóc sức khỏe học sinh)
 • Bảo đảm các điều kiện về chăm sóc sức khỏe học sinh (phòng y tế, nhân viên YTTH)
 • Quản lý, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe học sinh.
 • Hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe.
 • Công tác thống kê báo cáo và đánh giá.
      Đối với tuyến quận huyện, đánh giá công tác YTTH bao gồm các nội dung:
 • Công tác tổ chức – quản lý sức khỏe học sinh của Ban chỉ đạo YTTH tuyến quận huyện (công tác tổ chức, lập kế hoạch hoạt động, kiểm tra họat động YTTH của các trường, kiểm tra họat động YTTH tuyến quận, báo cáo  sơ kết,  tổng kết, công tác khám và quản lý sức khỏe, công tác tập huấn)
 • Đánh giá kết quả việc thực hiện công tác YTTH của các trường trên địa bàn quận huyện (tỉ lệ xếp loại các trường, kết quả chấm phúc tra nhà trường)
      Mặc dù năm đầu tiên triển khai thực hiện công tác YTTH học thông tư liên tịch mới của liên Bộ Y tế - Giáo dục và Đào tạo về công tác YTTH, các quận huyện cũng đã triển khai và thực hiện tốt công tác YTTH. Các trường học sau khi được đoàn liên ngành quận huyện kiểm tra đã khắc phục những thiếu sót trong quá trình thực hiện.


Bài viết liên quan