• banner slide
  • banner slide

Thông báo

DANH SÁCH PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG NĂM 2017

27/03/2018


* Đề nghị các thí sinh ứng tuyển có mặt lúc 7h30' tại hội trường lầu 2  TT y tế dự phòng TP.HCM.

Bài viết liên quan